Aquesta política de privacitat s'aplica a la web de Garden Arenas (gardenarenas.com), així com productes i serveis que puguis contractar a través de la pàgina "Serveis" o mitjançant la pàgina web gardenarenas.com. A aquest efecte, i en les condicions que es recullen a continuació. En cap cas es cediran dades personals dels nostres clients a tercers aliens a l'empresa sense consentiment exprés de l'interessat salvo obligació legal. L'empresa accedirà a la cessió de les dades únicament quan això impliqui una necessitat per poder prestar als seus clients els serveis contractats, cedint aquests únicament a aquelles entitats i organismes que siguin imprescindibles quan sigui necessari per a la prestació de servei. Aquesta política de privacitat podrà ser modificada en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, però us ho farem saber a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè conegui les modificacions i continuar utilitzant els nostres "Serveis". El fet de continuar gaudint dels nostres "Serveis" després d'haver-li comunicat els canvis, suposarà que està d'acord amb les mateixes, llevat que sigui necessari el seu consentiment exprés. Garden Arenas, ha adequat aquesta web a les exigències introduïdes en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti a la pàgina web gardenarenas.com serà l’empresa L’Ensec S.A., amb CIF A008803793, amb domicili situat en C/ Riera Fosca, 11-29 08328 Alella (Barcelona). Per a l'adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, L’Ensec S.A. posa a la seva disposició el següent correu electrònic web@gardenarenas.com, a través del qual podrà dirigir-se per resoldre qualsevol qüestió que necessiti al respecte.

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A L’Ensec S.A. podem tractar les seves dades personals per a les finalitats següents:

1. Publicitat de productes i serveis propis: L’Ensec S.A. podrà fer-li arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat tant dels nostres productes, així com dels nostres serveis, a més de promocions comercials, sempre relacionada amb els nostres productes i serveis.

2. Conservació de dades per a l'enviament de publicitat de productes i serveis de L’Ensec S.A. sempre que l'hagi autoritzat, L’Ensec S.A. tractarà les seves dades personals per a comunicar-li promocions comercials.

3. Formulari de venda. L'usuari disposa d'un formulari de compra de productes subjectes a les següents Condicions de venda (gardenarenas.com/condicions-us-i-venda) on se li demanaran dades personals: nom, cognom, CIF / NIF, correu electrònic, adreça , telèfon. Li informo que les dades que ens faciliti estaran ubicats als servidors de CDMON.

4. Complir la finalitat: Garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable; donar suport i millorar els serveis i productes que ofereix aquesta web.

5. També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies.

Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?

Les dades tractades provenen de:

• Dades facilitades pel propi interessat, a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats o a través del nostre correu electrònic.

• Dades derivades de l'oferta de productes i de la prestació dels nostres serveis. Dins d'aquesta categoria s'inclouen les dades proporcionades pel propi interessat a través del nostre correu electrònic, o de la navegació del web pública gardenarenas.com gestionada per L’Ensec S.A: En funció del servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:

• Dades identificatives (p.ex., nom, cognoms, document d'identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).

• Dades econòmiques i operatius relacionats amb les transaccions efectuades al web gardenarenas.com.

• Dades d'informació comercial (p.ex. interessos en productes o serveis).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment. El tractament de les seves dades relatives a les dades personals introduïdes per la venda en línia, i els canals de comunicació a la seva disposició, que estan basats en el consentiment dels interessats en la seva sol·licitud i, si escau, per a la prestació de serveis oferts . De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les seves dades procedents de la compra dels productes, derivat de les condicions d'ús i venda (segons els termes i condicions que consten a la pàgina web a l'apartat "cistella de compra").

A qui es comuniquen les seves dades?

Durant el període de tractament no es comunicarà ni cediran les seves dades, excepte obligació legal. L'empresa accedirà a la cessió de les dades únicament quan això impliqui una necessitat per poder prestar als seus clients els serveis contractats, cedint aquests únicament a aquelles entitats i organismes que siguin imprescindibles quan sigui necessari per a la prestació de servei. En cap cas es realitzaran transferències internacionals.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació de servei o mentre no retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimides d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva completa eliminació.

Quins són els seus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a L’Ensec S.A. estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades tenen dret a:

• Accedir a les seves dades: té dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.

• Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que li concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de L’Ensec S.A. o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollides.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas li informem que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.

• A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

• Oposar-se a el tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los llevat que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, té dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics, i retirar el seu consentiment. Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a L’ENSEC S.A. en el domicili situat a Carrer Riera Fosca 11-29 08328 Alella (Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a web@gardenarenas.com.

Finalment, en cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció dels seus drets, pot presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Article afegit a la teva llista de desitjos
Article afegit per comparar

Aquest lloc web fa servir "cookies" per oferir-te una millor experiència i mesurar l'audiència. Consulta la nostra política de privacitat i "cookies"